domenica 25 maggio 2008

trucchi action replay,tekken 5

1>(M) JNVX-B543-7F2KVK8WA-NM9W-YCVH4
All Characters Unlocked 3MHE-DE51-767HCX374-VTNU-ZNPNG
All Movies Unlocked 5QXZ-DZJE-DU86WFFPU-Z33A-ZXG8RHAAX-C1QG-86M54
Maximum Cash 177G-Y0BQ-XWTTMQ8PA-C0UA-WVK6T
Max Health Codes 0ZXW-F94U-QUCTY
4 Times Normal Size 7WPM-R1QZ-RZT4Q3Z5J-DFQJ-M1PDG
8 Times Normal Size J7XW-9N5V-HDGPQX1C3-KKA9-2FH0F
16 Times Normal Size C009-PCMK-455UVGJ96-UWP7-PMH5C
Marathon Matches MFV2-3MF7-38ZY60WMD-A29C-H470GJD5J-0X3D-7KWU3
Gladiator Matches KVY8-KQG0-BQ3WC1UDM-8J9N-MUB3NJD5J-0X3D-7KWU3
2> Player 1 Codes KGEX-5PJ9-XXWRN
Infinite Health 9DRP-UQTG-F7R5RET85-VE09-9XY7P
Low Health 4Z2B-MEUV-8PK1J70EE-07AP-AKEEX
Player 1 Modifier Code 25C0-EQZD-D7XYH8UQH-1851-EZQPC
Player 1 Always Play As: 66TR-J1E8-XKBAV8UQH-1851-EZQPC
Jinpachi (Demon 1) 205M-2XRF-941N8TCNE-1DCR-QVXG5
Jinpachi (Demon 2) Z8T8-GZ7R-XXY1X6G47-4Q9B-9BQ8E
Jinpachi (Human 1) CVV1-9MZX-NXHT62C1F-RQUK-JFX1W
Jinpachi (human 2) BQRH-VR7K-FVU004N2Q-E5HN-Y5VAG

3> Player 1 Character modifier Turn the 'Move/Skin Activator code' ON to activate the character modifier code DC4M-7PBX-2Y113JB9E-91K0-74840
Move/Skin Activator To activate the character modifier for Player 1 , you must TURN THIS CODE ON, then select BOTH skin & move/skin modifier codes. Works in versus, arcade and time attack modes. Z6V3-VKP8-U5VCG2260-86YY-4011AFH6E-N6RD-QNM2ZTUFU-NGFY-HJAH7
Character Skin Modifier.. Select one skin with the 'Move/Skin Activator' code ON UJ00-ZPDA-5R6AV8UQH-1851-EZQPC
Paul (Costume 1) 1G83-A1PF-6286ZR302-Q0C8-VFT5K
Paul (Costume 2) NMAD-X0MA-CAPERQ3U1-YU60-JH8HR
Law (Costume 1) TWDV-YZRP-KXP4XM4N5-3BFQ-XKV7B
Law (Costume 2) 8RJQ-M1ND-UGTE5URAE-PUUD-8X2J0
Law (Costume 3) DK65-R71B-5FXMP5DKN-375D-4V7AZ
Lei (Costume 1) 9982-XMEM-YU7G9A736-YMT6-9FENQ
Lei (Costume 2) 2EGM-F587-65G30YDUW-VME6-1VTFA
King (Costume 1) A3R7-NP42-B36FV7RX4-P5H9-AUH12
King (Costume 2) 2Y4V-P5KX-FMZPY9781-W1AG-1TC7G
Yoshimitsu (Costume 1) D2J8-FTQA-G03QD9EG9-V02W-8V6X8
Yoshimitsu (Costume 2) YKKF-70K6-Z8HZGB1J2-Z90Q-CKEWU
Yoshimitsu (Costume 3) VGRY-ZRBJ-F7EY47ZG0-9M48-M40CA
Nina (Costume 1) GNAF-P21E-Z28QK616Y-Z81H-2PY09
Nina (Costume 2) 07FV-6G2F-DKEVRBCV6-C906-KKXUR
Hwoarang (Costume 1) AW46-H52V-6MQ7HWPDJ-3KQQ-VNTDU
Hwoarang (Costume 2) 5ZH4-YFT1-47AGPFVHC-3H3W-Q1GT6
Xiaoyu (Costume 1) GUFY-HEFV-5KCWZGVU4-82GD-PQYYY
Xiaoyu (Costume 2) 88RZ-JRKM-GGF30MQJV-GZ5Y-Z3HT6
Xiaoyu (Costume 3) 5GE7-DWBY-WR5H2G825-J4R5-Z600B
Xiaoyu (Costume 4) MU6N-H16E-6RNZH5YKR-8MBA-J55UV
Xiaoyu (Costume 5) DQ78-FGQV-KAUE282P0-BG2H-0F05V
Christie (Costume 1) ZU42-YJFK-T6GH8RE35-TXGC-B4RK3
Christie (Costume 2) KV3C-AC6W-UFXPJCAUZ-59KT-5MZ6Z
Eddy (Costume 1) KRR9-AZRF-2P6QHQ6JC-M5D7-H85RW
Eddy (Costume 2) BG1J-BRQU-ENMP3GWHZ-MQXB-3RHPW
Jin (Costume 1) TXT7-NPX9-WXHN75RYF-119D-1DCDA
Jin (Costume 2) 1ENE-123K-NQ8CWX16N-3CN9-01VXM
Jin (Costume 3) AKQV-WU73-76KT2GYQU-B2Z1-9FC6Y
Julia (Costume 1) R427-GBDJ-WBQUK64RU-8ZVM-87356
Julia (Costume 2) T0D8-PMZK-WERRVXAKM-A952-P2H9V
Kuma C0BU-DJ28-YXZ9QK89T-DRMG-79A27
Panda 5980-Q8BJ-BP0MZDJW6-VCWT-Q58VZ
Bryan (Costume 1) XQ8P-JDAC-1T2C67Y4Q-21V4-XEPB3
Bryan (Costume 2) 6CUM-CWXQ-39FUWG10J-Y0ET-VAZ7V
Heihachi (Costume 1) 9AH8-TZ4X-XDDMAMKDQ-5GTT-D49R8
Heihachi (Costume 2) CQXD-MEGJ-2AD2H7V95-7MFY-0M6QH
Kazuya (Costume 1) 7UGU-AYFA-BJHPMCMXV-0F0V-VZEMH
Kazuya (Costume 2) YKQ5-UKWH-N65W0UN96-GPJB-WN68Y
Lee (Costume 1) UHE5-0WGN-2EZK252AV-GVEP-QF483
Lee (Costume 2) MFNN-U2PC-PGE0V63KX-VNEP-J798C
Lee (Costume 3) VJAH-7A8H-XEVN055Q4-EG73-YJXCH
Steve (Costume 1) R129-9U98-00RJQ1KTC-176U-NKZHK
Steve (Costume 2) 8WMZ-4B7N-G7C7958N0-6652-Y6JJK
Marduk (Costume 1) 062N-B321-PKFNVRBKT-KKMZ-673WQ
Marduk (Costume 2) EK2C-KPRD-UJG3FFN70-1HZ8-1CUUA
Mokujin (Male) QNKF-QDF4-WVG77TY8F-0VM1-VRTPD
Mokujin (Female) NK9D-U7RW-V7MCGHZMY-RNE7-V0ZEA
Jack-5 (Costume 1) BG28-144K-H16F2J6BU-87UH-ENW7N
Jack-5 (Costume 2) 5PE7-Q5NR-4WWD3VGCQ-B8EP-2H5UG
Rodger Jr. (Costume 1) C4MR-NX1P-Q7DXMW3J7-YYV6-B44U0
Rodger Jr. (Costume 2) ZWPU-NN7M-MYHW68WH8-EXX8-FRP7U
Anna (Costume 1) HWNP-Z0JX-EYEZWKCBV-C8H9-TWQB0
Anna (Costume 2) PW52-R1M0-J82J9ATM1-HD4C-K0G69
Anna (Costume 3) 839E-UV7B-PRYZGVJXX-BA1F-QHABK
Wang (Costume 1) PGCT-ZZW6-M7124NY43-7CGJ-WK595
Wang (Costume 2) EGQ5-AKF0-EP3G393Y3-ATYG-T843D
Ganryu (Costume 1) Y4E0-32A0-GECPV1HRB-2XFM-624AZ
Ganryu (Costume 2) FJUD-U3BV-3154C1HCW-HGDV-ZHRVT
Ganryu (Costume 3) 8GTU-AT33-NFNGFK3KZ-JDE8-CV445
Asuka (Costume 1) RBV0-97TH-QA1EUKG20-NATG-NR2DB
Asuka (Costume 2) H9ET-9KV2-41N8XJ1YY-QT3M-J3EC7
Asuka (Costume 3) 72GC-89V5-CTAZMNPUC-ARHT-ZFC9D
Asuka (Costume 4) PEFR-763M-KDNPPKCJM-N2GQ-BFM80
Bruce (Costume 1) BDPH-QM9X-3N3ZGC0Q5-A2PM-G80FJ
Bruce (Costume 2) 4QJ4-FCF4-JDKKRCKJ0-V38P-CZGB0
Bruce (Costume 3) M726-GJK0-V063R8E1W-HF9Y-ZVJRU
Baek (Costume 1) 4GVT-1M8C-QJN7PBPKC-M9XN-K2GDX
Baek (Costume 2) K3XP-XTUA-B39X49A8P-URVF-BNBNP
Devil Jin (Costume 1) P7CB-KE9U-2X031NM4C-8A0P-BBTRP
Devil Jin (Costume 2) 8KHV-DDRM-5FMX9ZCTP-E21C-W3NBT
Raven (Costume 1) G6X8-K7FT-08TNM5QZW-X6K8-H8MZ9
Raven (Costume 2) CTGC-PGYC-9J3GEHXVX-T1GJ-PPXVW
Raven (Costume 3) B939-1YPU-EM3167XK6-WT22-X0Q78
Feng (Costume 1) VFTM-R030-KYE8HGVER-7M7T-DADZH
Feng (Costume 2) A1GR-VWJP-QE7Y6PQEU-RKWW-2W3K1
Jinpachi (Demon 1) 5NUV-8CAY-WMC7B2572-8VMU-PABY4
Jinpachi (Demon 2) 51R6-217T-FFCRPMAA8-23YA-E95P6
Jinpachi (Human 1) WRFR-5NE3-Y83NTBEW4-E76T-5XAPQ
Jinpachi (Human 2) 20Q1-QU6C-311ZM7VEA-13A3-JP2ZM
Metal Mokujin D2HD-MEHG-9796RER86-CGWX-8UG9T
4>Character Move Modifier.. Select one move set with the 'Move/Skin Activator' code ON X48B-FVZP-4765E8UQH-1851-EZQPC
Paul Phoenix 5RCZ-JMH5-C7CAJYYR8-4VMU-MKAU7
Marshall Law NFEZ-F4XN-JPD0UN3P5-Z2RX-T7VGN
Lei Wulong MFGG-K5VA-RA1DZ3NR7-2NZK-8X2HV
King 7ZX4-TF5E-F9QP9JTA4-CJ4D-3KR2J
Yoshimitsu 5UXF-UXCD-9AU7DW9GK-0QRG-FPZRX
Nina Williams J6RA-ZV41-Y3Q7QURJ9-6X9R-CPQWU
Hwoarang JUQV-H897-DG7Z87DC7-C75J-3A2N3
Ling Xiaoyu DP8T-QCX3-KCEJHTYD6-U1UK-UY6G3
Christie Monteiro DXFV-WKZA-FDHY72RJK-BZ5Z-4VYQH
Jin Kazama PM7U-UW88-T20J4F04H-Y7HB-MNU3U
Julia Chang RAQ4-ZAUF-NKWJVKMDK-CY6H-58FCC
Kuma NUN4-JMTX-92RY6GPBQ-EDMZ-RZ9HU
Bryan Fury YDA3-FCTK-BFU45BMJZ-HBZY-2DNB6
Heihachi Mishima Q8QM-YE7Q-X9BTBE4NX-AD3V-PBX90
Kazuya Mishima UCC1-QNUK-QXW1PA3HQ-RZTU-2WR02
Lee Chaolan TYEH-H7P7-K2E4K6YEZ-F8RE-8DJ72
Steve Fox 23MP-UGZG-N95M4P95D-WUF9-78YWB
Craig Marduk 7H4U-6QZV-TKFVC9DU1-P260-416RG
Jack-5 K3R5-4FT4-8811V3GZF-U8U5-95EEG
Rodger Jr. 1FXP-2RD3-BGCZBAQFC-WDK8-Z2E94
Anna EZGB-KKFE-BN55P8M73-E099-4WFBJ
Wang E4U3-0FJT-YU0J1PZMB-MMNB-ZTZ1P
Ganryu GZKH-XW1F-XYMHWUA6U-154X-0PZ99
Asuka Kazama DTZT-318J-EQXXD73AV-3N7G-HNUFA
Bruce 39PZ-QQNY-ZYXDNQ0YG-JCBG-QMF8X
Baek NMR7-9CW8-3N2P82KD8-JUXU-3W6GM
Raven Y5Y5-C4H9-C9B2EHNPF-W1J5-QQVJ5
Feng Wei X8UY-H51B-KQPDPR4W8-DEPC-5N9NF
5>Player 2 Codes 05QY-MA0G-Z81QY
Infinite Health 21FQ-U0PD-5CWDNR69U-AV7M-FVR8G
Low Health Y2E8-26XD-UP1WDJQRH-0GWC-72FZT
Player 2 Modifier Codes J82N-860K-5HDBZ8UQH-1851-EZQPC
Player 2 Always Play As: ZANF-4JPD-5U3NB8UQH-1851-EZQPC
Jinpachi (Demon 1) 3D2T-7AYJ-822X70C7A-XAAV-PG08R
Jinpachi (Demon 2) 365D-GNQB-0JR63JZPN-XTWA-BA7W0
Jinpachi (Human 1) 6CEJ-KPM5-F2UM4TGT5-E4BH-25VR4
Jinpachi (Human 2) D8NK-7JJ6-D6MT4T8BU-WHHF-9ETWA
Player 2 Character modifier REJF-GETN-4VAE4JB9E-91K0-74840
6>Move/Skin Activator To activate the character modifier for Player 2 , you must TURN THIS CODE ON, then select BOTH skin & move/skin modifier codes. Works in versus, arcade and time attack modes. QHXU-KMNG2CAH2260-86YY-4011AFH6E-N6RD-QNM2ZTT7V-C5JD-75AVN
Character Skin Modifier.. Select one T60M-ME1X-N502P8UQH-1851-EZQPC
Paul (Costume 1) DZDF-MBV9-Z8F3RRYNG-QXZ2-9FZFT
Paul (Costume 2) EKW3-Q1K4-DQ2F59E1J-C5BJ-3H6G6
Law (Costume 1) 5CQK-RZH0-PG3EUBWBZ-5W5C-0ZNT9
Law (Costume 2) UVN1-N6NN-J283JD4Z4-Y5Z6-3WRH0
Law (Costume 3) EXNT-BGRD-K0EXVN976-4PK3-FF5EA
Lei (Costume 1) H76K-NWHN-H7J1BVE50-K7NE-7JKFN
Lei (Costume 2) BVH8-CB19-D1832BABR-KDUR-GF454
King (Costume 1) 99HE-G7U3-EH6W9VD04-J69U-H266V
King (Costume 2) 4Q7N-HXDY-0W3XB4Q26-HJNU-YCVR3
Yoshimitsu (Costume 1) M0K8-7UH6-33MUTV8Q9-YXMZ-RFNCB
Yoshimitsu (Costume 2) HN7Q-FKT2-TNG7KC7CD-6FJH-PQVXD
Yoshimitsu (Costume 3) 0264-QGND-DYNNV476U-1UY4-K2HR0
Nina (Costume 1) 7BQG-P44A-0F4PX9C9B-0R2N-139EZ

Nina (Costume 2) 6GRB-7GV3-90QJ3E2XE-1P7N-JUUTR

Hwoarang (Costume 1) 2R50-QU70-D8PGD73CN-HEY1-2HZCQ

Hwoarang (Costume 2) JXKP-0NNE-FWW791BPJ-8EEE-T296K

Xiaoyu (Costume 1) K53Y-ZJJ1-PDBQCJ5DQ-B1ZX-VJXU8

Xiaoyu (Costume 2) B0TZ-12RC-JY685WJX3-3VCJ-JVYRT

Xiaoyu (Costume 3) XQN2-WR88-NQ903305H-QHJH-WT97W

Xiaoyu (Costume 4) A93V-3APZ-WDFVVVVU3-E79B-EZGQB

Xiaoyu (Costume 5) XBZ6-K0QH-DVTH231ZV-VRZV-EU5HK

Christie (Costume 1) K9H5-WFJR-QZAF2TN67-CYQG-GZMD4

Christie (Costume 2) Q2Z4-8AV2-BUKG4MN81-CZY4-PTGUN

Eddy (Costume 1) WFHE-ZVWX-GH8QCDQAH-6XM3-G1PE2

Eddy (Costume 2) WTWP-EVX4-C02YKJ7T1-B1KV-NM9FD

Jin (Costume 1) HA86-TTYM-KRA8UX4QA-AD57-ATWY4

Jin (Costume 2) KYGQ-DGN5-UUAG3PBRB-JFX6-YF10F

Jin (Costume 3) AF1J-BMJU-DWQ2Y632P-U3N9-05WVK

Julia (Costume 1) 0QFC-FFFT-CAKEZXAAE-U9MQ-T6YBH

Julia (Costume 2) B26K-A2R0-6WMGVRMUJ-EV1H-PNPGD

Kuma 1N7P-MFFR-EGUTFCJB8-WA04-M8J6T

Panda NJ7E-ZTJ4-QF1XN06CW-3B4R-NPZ5M

Bryan (Costume 1) 3M3R-A6R2-88KDWPM9U-0XFD-B161M

Bryan (Costume 2) WTWY-HR5N-P962FKQ6X-GUPF-0H3XF

Heihachi (Costume 1) 20ZV-7Y33-PT675UBRE-K50U-62GNV

Heihachi (Costume 2) BK7N-RA1B-2VPH9UV9V-RZYB-UYGMW

Kazuya (Costume 1) QF35-D9G5-H5QCABZEF-7TP6-PFQ15

Kazuya (Costume 2) VWCH-PP1J-VHVUN0FAP-08M6-7ADUB

Lee (Costume 1) EDJB-TYQK-AABC0ZEYF-KJRN-TYPK2

Lee (Costume 2) RZJ9-FJR4-CZR3DB83Z-C8Y0-PUBRE

Lee (Costume 3) Y2AZ-GQTU-8ZB6XD7ZC-R9TB-4HA05

Steve (Costume 1) W5U5-A3DE-G5PKZG9K3-HBG6-ZQR1R

Steve (Costume 2) FNAA-1GGR-TMDD7B4E9-89KR-MJA61

Marduk (Costume 1) KUDA-UPJK-DJX1M8253-HPA3-MJME6

Marduk (Costume 2) J94F-CTKC-J21BFF9HP-ZBA9-1F95M

Mokujin (Male) 0N5N-7RQ4-NU764Y55H-B5VG-TMXHG

Mokujin (Female) 2NQ4-MTZK-R3FAJ33RK-KXUE-65GP5

Jack-5 (Costume 1) JY7M-EW3R-N29JN56HC-NDTQ-22BC9

Jack-5 (Costume 2) HF9V-755E-9G9UM1D5Y-GUHP-P72EP

Rodger Jr. (Costume 1) 44F3-0FKW-4B08GQG65-W3TX-1TYZ9

Rodger Jr. (Costume 2) 866H-KRWN-8A9BRTY5A-E911-62FT9

Anna (Costume 1) G3Z6-KZXG-8MAB8MXB6-6HB6-5J8M4

Anna (Costume 2) E7YM-UCAX-JY3E30AU9-KK7Z-QPMA6

Anna (Costume 3) 614X-JE52-MCYHAZJB6-CKW0-FBJW3

Wang (Costume 1) DTDZ-Q3E0-6C5CTXEBF-MMXB-KTEWB

Wang (Costume 2) W8MP-ZECU-ZZRQQ36M8-8MUH-34VUD

Ganryu (Costume 1) U0J6-EBKG-T9BQGTPX4-7582-88UAE

Ganryu (Costume 2) U0QZ-4238-M7NKQTUQJ-E3BM-VF5QH

Ganryu (Costume 3) 25XB-B8QX-0U90WQZMD-401E-RDC81

Asuka (Costume 1) QHNC-8QJ8-QQ2C3GFQ8-K93E-XHT7Y

Asuka (Costume 2) ECNW-Y6U3-YZ84DBZXB-YJ6Q-0QW72

Asuka (Costume 3) A2VT-R8W7-FZY5533RT-QB4W-PJBBP

Asuka (Costume 4) 0U9X-X7WZ-Y2CN095EK-PJXT-G0F8Y

Bruce (Costume 1) V6AX-8BCN-41HM23UJN-ANV4-WQ97Y

Bruce (Costume 2) 7QBR-9P7N-FAR2J7G6Z-Y1HQ-PP3GD

Bruce (Costume 3) K9JN-JRPT-8071T324Q-HDN0-X3UR8

Baek (Costume 1) ZRUZ-GTXK-2AQEHK5PZ-G2R2-2AGZK

Baek (Costume 2) 7UN5-HRC9-UFYPPB9QP-48CQ-EMDF0

Devil Jin (Costume 1) 947M-13YG-TDP04VUQ8-Q24E-M29FV

Devil Jin (Costume 2) DGWJ-HTJU-YRCR2Q0YQ-XQ0N-KVCQY

Raven (Costume 1) AB9K-3NJK-PH6UXTANR-PF4K-THXVV

Raven (Costume 2) MA2N-P2TA-PV57U8RGP-UGDE-3BFV9

Raven (Costume 3) 08C9-QJ1G-0CZTU4XFE-EGA6-9XH4P

Feng (Costume 1) 4DQM-QAUT-X6GRZWVY2-4B7F-0JFNA

Feng (Costume 2) 5KKE-5HVG-UJEUUED9D-B3X3-KG78H

Jinpachi (Demon 1) 8WA1-H5FJ-PRPU51NQB-CXDC-YTGJV

Jinpachi (Demon 2) 7D6R-C0KX-02DE5QFZB-5UKF-34KRJ

Jinpachi (Human 1) JFH5-XMRV-Z3VEVQ4DY-XABM-NU99K

Jinpachi (Human 2) U4JX-KTF8-HZWKC3YK7-37EY-E9N47

Metal Mokujin 2Z0V-3GWM-XK6EJ43KY-X0CT-G3V9F

Character Move Modifier.. 7FHD-R280-1GGCE8UQH-1851-EZQPC

Paul Phoenix 3TCB-49F2-Z96381TBM-YE6U-EFYMJ

Marshall Law HRKW-5CC9-YB3BMXCZ3-6P9R-BWD01

Lei Wulong 5AJ1-26AT-V271Y2HKR-4GQE-9GJNB

King 80FW-UUEY-Y874M0RZR-V5RH-QDR3X

Yoshimitsu 43Q3-0E42-7MUFYHZK6-K8PK-CTDE2

Nina Williams HP6G-4BAR-BP6M0TX1Y-3NPP-EKVPJ

Hwoarang M30G-FAQC-EGXPQ1RZP-63BZ-37Y22

Ling Xiaoyu A2G4-6KZD-RKYP5P936-DJ91-HFREC

Christie Monteiro CJ7E-VY3Z-DKV7HX0FE-0GNH-585ZT

Jin Kazama HDCM-2NZE-UDRG9998C-U160-R3UPN

Julia Chang G24D-ZG6F-WPTA1W5WX-GJ7G-72ZU4

Kuma 12WU-4YC0-2MB1JGB85-AF15-9VBYP

Bryan Fury 4GZV-PQUB-2WN97BUH3-FXWR-EQYEN

Heihachi Mishima M3NW-H3JF-Z2FNTJYCT-UCRZ-EWYV7

Kazuya Mishima 4DW5-8HGK-PVN05J7TY-HDD0-KQG8D

Lee Chaolan 507Y-5UVB-G19BAK8AD-9NNB-K1VNK

Steve Fox N24K-VUEE-41KGZ0TH1-TBJU-88P77

Craig Marduk H6YE-HEN2-97VDY0HU1-VUGB-Q4378

Jack-5 XDJX-JR1X-EFMC4JZD8-QWG8-0K0V2

Rodger Jr. YJXE-QC9X-14E6F1AXZ-RD8Z-E71H6

Anna P47E-G4AQ-6VGM1MXZ8-8ZKE-UBVFQ

Wang D9VE-UFPD-J1H53B198-FRDC-NBE6N

Ganryu 8412-D3U0-E9PCJEM1W-Q8F7-FGRX6

Asuka Kazama MY1Q-ZFCX-1567RPG2N-89EP-VGA7U

Bruce 10G1-UT25-AGJUFK1ZY-3N84-W0UAX

Baek Q3Q7-86X4-AAEKD5A88-43TF-U332H

Raven ENKA-7QKA-CXPX9PVPU-N802-BT4XN

Feng Wei TUVX-RE0J-5NEG9TB9W-R98C-RQTMZ

Customize Codes XPJP-NAT2-JTHQ3

Paul Phoenix Codes.. 2EX6-VC9Q-NUD85JB9E-91K0-74840

All Head Items DB3A-T8YP-49Z68Y6KG-VD8R-B01PW

All Face Items TD93-FHXP-4GG7NXF01-K8NA-27AT2

All Upper Body Items 3E55-JFAG-TWP0BJU0H-RN98-3GHGP

All Lower Body Items DH97-5HK5-9BDZ0RUFR-TNT1-NCJPT

All Color 1 91YD-3R09-1226N3240-N43F-34D0V

All Color 2 N9DV-CFK8-KUKXNJ78T-CQUX-RDGEW

All Color 3 Z4B3-HUKT-ERGHJ1KT3-XZT7-JKA5T

Marshall Law Codes.. X5ZZ-WYP0-TP1C2JB9E-91K0-74840

All Head Items 2KJ8-6273-Y1ZU54D05-2WRW-TP96N

All Face Items 4EVE-BDKP-D1HZV7FVW-GKA7-Q0057

All Upper Body Items DAHX-RBF3-X102FYY20-09CC-VP4YU

All Lower Body Items BZ1Y-BGGQ-VBNAXH9GY-A7WH-UFYNT

All Color 1 GYFH-5W6W-JYE2P4BAF-EAHX-PPQ62

All Color 2 1P5B-H39C-K85VPMFUG-0BNT-YB8ZQ

All Color 3 28ZP-1B8A-GD5EXVNJD-3AHU-8JFQX

Lei Wulong Codes.. 1W3M-3PE8-RD4Z3JB9E-91K0-74840

All Head Items AXV3-M79U-VPT2U1ANU-9N2J-3JR7F

All Face Items MBVC-WC05-38JWCVHU4-XPRJ-RHN72

All Upper Body Items CBZ4-F2Y9-Y1W7WNDY3-RW3Q-M3N72

All Lower Body Items U3AV-F5MX-KU4XMWCAQ-FUB2-AD2M9

All Color 1 JXNH-BDA4-3X07Z93UE-4QEK-EX07B

All Color 2 BQX8-HZ6V-FB720WHAX-BPGD-6DV2K

All Color 3 7ZEU-PU3V-DM1DUTF9X-82QQ-5BGZH

King Codes.. 7PWR-UHNK-WK5XXJB9E-91K0-74840

All Head Items 7K24-A4WV-B9F0U7QQ8-6ZCX-N5BD0

All Face Items 0WBD-99T3-KAEWEG8FC-697J-V4NQT

All Upper Body Items VH08-17X9-1R3EUKD18-R8EG-95Y7Q

All Lower Body Items PA1U-BKV3-KFW7XKYM9-CKVG-6BPE3

All Color 1 W6U0-PCC0-5NYXFKMTP-23P6-9NFPP

All Color 2 A415-JCXK-40CX90TUW-FQAT-K5G7E

All Color 3 QA90-H6UC-6KPM2GHM3-M6PA-6DMEH

Yoshimitsu Codes.. 3THE-MUJW-DQ4BDJB9E-91K0-74840

All Head Items DNDH-29WA-JZ19B1QUX-MUM0-99A97

All Face Items 6BTF-B7XE-8WGTW20DK-NE2M-R68W9

All Upper Body Items 9ZXV-Z6Z8-XJZPXMABW-Q44T-M421Y

All Lower Body Items FVYF-CQ02-B9VH9PWAE-3EV1-WQMMH

All Color 1 Y5QK-YHKF-1NK0BX5D3-M883-AJAG0

All Color 2 545B-W3K5-9673NMKFR-B6RP-4CU5K

All Color 3 2TKD-NPFQ-M6U70M32R-6U0X-MJDBV

Nina Williams Codes.. EM24-P03U-R0Q43JB9E-91K0-74840

All Head Items EFF4-DE7J-QFR0N42EM-UQ4Z-J7FNC

All Face Items TG5P-Y6D9-XRMPZRH33-EKFA-R8UG1

All Upper Body Items 8KAA-BX2B-KB8VCWEU0-THYM-4J3EJ

All Lower Body Items TUH6-U02U-QQ4EEXPC6-9AUV-Y7RMK

All Color 1 FE3V-CQXY-K8R2V9JA9-JF1E-2WE79

All Color 2 6FE4-3N06-VG27MHMZH-1YYE-2YE7X

All Color 3 J8FA-M0HC-XVUKB25YD-F9W6-FK5EP

Hwoarang Codes.. T8AV-48DD-0THQPJB9E-91K0-74840

All Head Items N42F-ADE3-NFJ5XDRGJ-83H5-45XJJ

All Face Items 6JG3-78KY-79TRRCXJB-CM6E-MCVQJ

All Upper Body Items QM25-KQ7V-B2P6MW39N-TQVD-5EPP2

All Lower Body Items TA47-D12Q-FK2D45HCD-EJHM-Y1WFX

All Color 1 Z6AP-C1JN-944NUZ8NJ-8W7X-BX8P2

All Color 2 W6NQ-UD25-3E3Q9KH6R-NPM0-V2BKX

All Color 3 7KJ7-DG66-Q47RE3J2Y-3C6M-JQW7P

Ling Xiaoyu Codes.. TMGP-JJ75-Z5AMNJB9E-91K0-74840

All Head Items 6KJA-5ZPH-UYEWRCT0R-F42A-T9DGR

All Face Items 4KM6-CV1J-A1Q3A1TJP-55EC-V146Y

All Upper Body Items 55JK-3PU8-M6BPRT7AM-XPK9-M0TWQ

All Lower Body Items KU7A-RF3G-K8TE0NVYG-488R-4XWGA

All Color 1 G05M-5YV8-14Y0F6HPH-GVC9-UNZ5Z

All Color 2 JQAC-DWQB-UHH81ZV6B-G3R9-RHEVH

All Color 3 8P0B-ZMGB-PT7V489Y2-QPYT-J7KA0

Christie Monteiro Codes.. UKN8-ND68-AYD9QJB9E-91K0-74840

All Head Items JH4Q-RD19-EY0CCMJ67-X7F3-1JWNU

All Face Items FCAD-R7D5-JX1U74KVH-Z13N-D5RY5

All Upper Body Items G59J-A9AQ-ZUFHE0RUR-4MV3-1Z42V

All Lower Body Items 7UUA-KNC8-8TB86H4BC-WZQQ-C02RD

All Color 1 PR4C-T7QV-28GXTVWWG-EFJ3-6W2ET

All Color 2 5VBG-05RW-DXJF0QEJ5-MRUN-MR5PJ

All Color 3 ZCTW-73YA-F0T9BETWC-WZMQ-U93KD

Jin Kazama Codes.. P5F7-5068-ZBWN8JB9E-91K0-74840

All Head Items UFM3-YFAJ-9KEZJ3B80-UAYP-74HTN

All Face Items YWQZ-7EZH-48X4JV33Q-J1JH-VNRZN

All Upper Body Items G8BT-ZCAH-1BYUC44BT-RT07-JBNND

All Lower Body Items Q3MG-88HN-HNHN5FB7R-Y2WH-HQZWV

All Color 1 UXKV-CA76-V04BZQYJT-6MGK-74A4C

All Color 2 MGA6-WHBA-VR5P0XZUR-MMMB-V8JVF

All Color 3 PZBN-VF6R-5HFWWV5E0-Y3Y0-V88CT

Extra Costume KYW2-UY7U-RFK5T469A-63AZ-ABMY4

Kuma Codes.. 09MK-Y0XX-ZGUZGJB9E-91K0-74840

All Head Items B2EK-AFVP-A8KTHNFEB-MBKJ-PNRJ4

All Face Items WE2Q-RJ6B-RCEBFMVDM-NG4J-FCMDD

All Upper Body Items BNC3-R0RE-7G5CENJ1A-JRXK-AT1XK

All Lower Body Items JE0B-9ERT-Y9Y2ZQY07-KXWB-G3EQQ

All Color 1 Z7UE-CDVP-WMQWF4NJU-C7N6-HR19V

All Color 2 VRT9-GA0Q-GXDMCGBJ3-4Z85-KG4YR

All Color 3 8E2P-CTH2-ZG033RNK9-CW60-DG1MQ

Bryan Fury Codes.. KFZG-G8BW-WQN9NJB9E-91K0-74840

All Head Items 0R7C-MMKP-8ZQ70XGXX-B8QF-NNFQG

All Face Items Y505-Z8MU-FYXFBVXXY-V8N5-H5M0X

All Upper Body Items EY35-PUWW-829PQ5R1C-R8KK-DXK6C

All Lower Body Items 40M4-4RXN-0TNF08AQH-Z2GV-1WCMC

All Color 1 PW9T-JUB8-XX5050QJ4-WWZ5-RYR6X

All Color 2 AB4V-Y6C2-ZRHP2UZJE-JMXQ-P3H12

All Color 3 TBN9-93HY-79Q3QQF1E-JU3E-X442P

Heihachi Mishima Codes.. 5W84-2GQQ-0XV37JB9E-91K0-74840

All Head Items 8GXJ-AX9K-7X095VX8X-BXX0-K8GPQ

All Face Items DR30-PGR8-ZFZM3PWCT-232K-UKJJ0

All Upper Body Items Y4Q3-N8UY-W3XR8310K-FZAF-6PJQ5
All Lower Body Items 68BJ-A3DY-ZQXKU81CF-6TB6-P9EAY
All Color 1 RYXD-2TNJ-2WT5UUVFM-387Y-1QQ69
All Color 2 E31H-2RJA-QU761QAMR-59WU-MC2RE
All Color 3 1D07-Q668-5C0AJ1GBQ-Q2MH-A562D
Kazuya Mishima Codes.. KCR1-PRP4-QRJHDJB9E-91K0-74840
All Head Items FHN2-TRR3-Z65AM6TCU-CHQ8-QNER8
All Face Items D6ZT-50VG-DP1XN8GPF-NAV2-FZJTK
All Upper Body Items YJBV-33BB-H4ETCPJQR-Z1HC-FTDUV
All Lower Body Items 79E2-CCPR-Y8TPTM9RA-RCJY-ZQGGZ
All Color 1 JZBM-C1FE-Q9GDYZW12-CAMX-QNYWA
All Color 2 QQ09-ZCZZ-8XPYNXKMM-BRGH-D9A1D
All Color 3 ZP8H-5B5P-RD45BEMWT-XDWP-UN816
Modificato da manty - 19/7/2005, 12:53 Bisio Inviato il: 22/12/2006, 17:31

action replay

La Datel Action Replay è una periferica non ufficiale per Sony Playstation, PSP, Nintendo Gamecube, Nintendo DS, Nintendo DS Lite e Microsoft Xbox; consiste in un disco ottico o in una cartuccia, a seconda delle console, che contiene codici in grado di modificare le caratteristiche dei giochi. Nella forma in disco ottico viene allegata una memory card per l' aggiunta di codici.
Grazie alla sua enorme popolarità, merita decisamente di esser menzionata tra le periferiche più significative disponibili, assieme al Freeloader, talvolta incorporato nell' Action Replay per le console più moderne.
Indice [nascondi]1 Funzionamento 2 Vantaggi 3 Alternative 4 Reperibilità 5 Uso corretto
Funzionamento [modifica]Nel caso della Playstation 1, è una cartuccia collegabile tramite la porta d'espansione situata nel retro della console; ha un interruttore d'accensione che permette di attivarla o disattivarla. Per le altre console, appare come un semplice disco di gioco. Prima dell'inizio del gioco presenta una sua schermata, dalla quale si possono aggiungere/rimuovere/attivare vari codici reperibili su riviste specializzate o Internet che danno accesso a varie opzioni. Fondamentalmente, i codici sono in esadecimale (talvolta cryptato), e compongono un indirizzo e un val[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:[[Immagine:]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ore. I codici inseriti vengono allocati in RAM (quindi l' effetto durerà fino allo spegnimento della console), e intercettano i dati passanti per quell' indirizzo cambiandone il valore, ottenendo risultati diversi.
Vantaggi [modifica]Vite, armi, tempo, soldi e munizioni infinite Patenti sbloccate (vedi Gran Turismo) Livelli, armi e personaggi che di solito sono segreti, nascosti o bloccati Personaggi sloccabili solo con questa cartuccia (un esempio: Jinpachi in Tekken 5 per Playstation 2,Mew nella serie Pokèmon per Game Boy Color) Trailer, bonus audio o costumi particolari Finali alternativi Accesso a beta quest e oggetti/nemici solo in fase beta Accesso alle debug mode usate dai programmatori
Alternative [modifica]L'Action Replay, nonostante sia la più famosa (nonché la più venduta), non è stata l'unica cartuccia trucchi per Playstation 1; hanno avuto grande risonanza anche la GameShark e la Xploder, che funzionano in modo analogo.
Reperibilità [modifica]L'Action Replay delle ultime console uscite è reperibile tramite negozi specializzati nella vendita di videogiochi e accessori, però, tuttavia è raro trovarla sul mercato.
Uso corretto [modifica]L'Action replay è un game enhancer non ufficiale e non approvato ne sponsorizzato, e un uso improprio potrebbe danneggiare i vostri dati o addirittura la vostra console: non inserite codici a caso e non sovraccaricate di codici la sessione di gioco! Questo potrebbe danneggiare i vostri giochi in cartuccia e danneggiare irreparabilmente la console. In caso abbiate i giochi in disco, sia la console che il gioco non dovrebbero danneggiarsi, ma i dati nella memory card sono a rischio, ed è consigliabile rimuoverla durante una sessione di gioco con l' Action Replay.
Estratto da "http://it.wikipedia.org/wiki/Action_Replay"

martedì 20 maggio 2008

tekken 6

Raga fra poco uscirà il nuovo capitolo della serie tekken.
Dove ci saranno molti+personaggi.
E ci saranno dei personaggi molto belli ma anche molto potenti ad esempio:nancy(il boss bonus) e azazel(il boss finale).Nn vi faccio la descrizzione di questi due personaggi x nn levarvi la curiosia.
Approposito,tekken 6 uscirà solo x playstation 3

martedì 13 maggio 2008

naruto ultimate ninja 3

raga fra un anno uscirà naruto ultimate ninja 3(chiamato in giappone naruto hero 3)ci saranno molto + pg fino ad arrivare alla saga del "tradimento di sasuke".

kingdom hearts

ragazzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii dimenticavo di dire un'altro videogame che mi piace,questo videogame e kingdom hearts 1 e 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

burst limit

wow!!!!!!! l'avete visto il nuovo gioco di dragon ball per xbox360 e play3
l'unico difetto di burst limit sarà che ha pochi pg anzi pochissimi,ma x chi ama dragon ball nn sarà un problema

mercoledì 2 aprile 2008

un'altro genere che mi piace e il picchiaduro come tenkaichi 3